Tham khảo cùng nội dung: Bài giảng, Giáo án, E-learning, Bài mẫu, Sách giáo khoa, ...
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn
Ngày gửi: 23h:52' 26-08-2009
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 91
Số lượt thích: 0 người
châu phi và khu vực mĩ la tinh
Hãy chọn câu đúng:
Từ giữa thế kỷ XVI Phi líp pin là thuộc địa của :
A Bồ Đào Nha B Tây Ban Nha C Mỹ D Anh
2 . Để độc chiếm Lào , thực dân Pháp phải đàm phán với :
A Thực dân Anh B Thực dân Hà Lan
C Thực dân Bô Đào Nha D Chính phủ Xiêm
3 . Người tiến hành nhiều cải cách đưa nước Xiêm phát triển theo hương tư bản chủ nghĩa là :
A Ra ma IV B Ra ma V C Ra ma VI D Ra ma VII
4 . Nước Lào thực sự trở thành thuộc địa của Pháp vào năm :
A 1873 B 1884 C 1893 D 1896
Kiểm tra bài cũ:
Bài 5 : Châu phi và khu vực mĩ la tinh
Nội dung bài học
1 . Châu Phi
2 . Khu vực Mĩ la tinh
Nhiệm vụ : Tìm hiểu quá trình xâm lược của thực dân ở châu Phi , Mĩ la tinh và quá trình chống xâm lược của nhân dân châu Phi , Mĩ la tinh diễn ra như thế nào , kết quả ra sao .
đại tây dương
Thái bình dương
ấn
độ

dương
Thái bình dương
1. Châu phi .

Nam phi
Sa ha ra
Bắc phi
Kênh Xuy ê
AI CậP
ả rập xê út
địa trung hải
Biển đỏ
Kênh Xuy ê Khởi công Tháng4/ 1859
Khánh thành 1869
Dài = 161 km
Rộng = 120 m
Sâu = 16,2 m
Lưu thông tàu = 150 000 tấn

Câu hỏi : Các nước tư bản phương tây đã xâu xé châu Phi như thế nào? Những thực dân nào chiếm diện tích lớn nhất ?
1. Châu phi .
a, Quá trình xâm lược của thực dân

Thuộc địa Anh
Pháp
I ta li a
Đức
Bỉ
Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha
Nước độc lập

đại tây dương

ấn

độdương
Châu âu
địa trung hải
Châu á
32 %
28 %
8 %
7,5 %
7,5 %
6,5 %
1 %
b, Phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi .
Ví dụ : ở An giê ri , 90% đất đai thuộc các chủ đồn điền người Pháp .
+ ở Công Gô ( thuộc Bỉ )Năm 1908 dân số là 20 triệu người .
Năm 1911 còn 8,5 triệu người
+ ở Hô ten nô ,năm 1904 dân số là 20 000 người , trong 7 năm chỉ còn 9700 người
+ ở Công Gô (thuộc Pháp) có những bộ tộc có 40 000 người , sau 2 năm chỉ còn 20 000 người
+ Nhiều bộ tộc khác không còn lấy 1 người .
+ Nhiều tộc người đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.
b, Phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi .
An giê ri

Ai cập

Xu đăng

Ê ti ôpi a
Cuộc đấu tranh của
áp đen ca đê
1830 - 1847
Làm chậm quá trình chinh phục An giê ri của Pháp
Phong trào Ai cập trẻ do At mét - A ra bi lãnh đạo
1879 - 1882
Năm1882 phong trào bị các đế quốc dập tắt
Mu ha mét lãnh đạo nhân dân đấu tranh
1882 - 1898
Năm 1898 TD Anh đàn áp , Phong trào thất bại
Nhân dân Ê ti ôpi a đấu tranh chống TD I ta li a
1889 - 1896
1 - 3 - 1896 , quân I ta li a thất bại , Ê ti ô pi bảo vệ được nền độc lập
Câu hỏi : em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nhân dân châu phi ?
An giê ri

Ai cập

Xu đăng

Ê ti ôpi a
Cuộc đấu tranh của
áp đen ca đê
1830 - 1847
Làm chậm quá trình chinh phục An giê ri của Pháp
Phong trào Ai cập trẻ do At mét - A ra bi lãnh đạo
1879 - 1882
Năm1882 phong trào bị các đế quốc dập tắt
Mu ha mét lãnh đạo nhân dân đấu tranh
1882 - 1889
Năm 1898 TD Anh đàn áp , Phong trào thất bại
Nhân dân Ê ti ôpi a đấu tranh chống TD I ta li a
1889 - 1896
1 - 3 - 1896 , quân I ta li a thất bại , Ê ti ô pi bảo vệ được nền độc lập
Câu hỏi : Nguyên nhân thất bại ?
- Nguyên nhân thất bại : Tương quan lực lượng chênh lệch
Câu hỏi : ý nghĩa của phong trào ?
- ý nghĩa : Thể hiện tinh thần yêu nước , tạo tiền đề cho giai đoạn sau
b , Phong trào đấu tranh
2 . Khu vực Mĩ la tinh
A, Chống thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
Câu hỏi : Mĩ la tinh trở thành thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào thời gian nào ?
đại tây dương
Thái bình dương
ấn
độ

dương
Thái bình dương

la

tinh
Hoa kỳ
- Từ thế kỷ XVI , XVII Mĩ la tinh trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
Câu hỏi : Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã thực hiện chính sách cai trị như thế nào ?
-Thực hiện chính sách cai trị tàn bạo .
VD : Chúng thẳng tay đàn áp người da đỏ . Nhiều người bị bắt làm nô lệ .
Hơn nửa thế kỷ sau cư dân da đỏ bị giảm hơn 90 %
+ Mê hi cô từ 25 triệu còn 1,5 triệu
+Pê ru : từ 1495 đến 1503 hơn 3 triệu người bị biến mất
+ phong trào diễn ra quyết liệt , và thắng lợi , hầu hết các quốc gia độc lập lần lượt hình thành vào đầu thế kỷ XIX
Câu hỏi : Phong trào đấu tranh diễn ra như thế nào ?
2 . Khu vực Mĩ la tinh
b, Mĩ la tinh sau khi giành được độc lập .
Câu hỏi Sau khi giành được độc lập , tình hình Mĩ la tinh như thế nào ?
Có bước tiến bộ về kinh tế , xã hội
Tiếp tục đấu tranh chống lại chính sách bành trướng của Mĩ
Câu hỏi : Âm mưu của Mĩ đối với Mĩ la tinh ? Mĩ đã thực hiện các thủ đoạn gì để đạt được mục đích của mình ?
- Thủ đoạn của Mĩ :
+ Đưa ra học thuyết "Châu Mĩ của người châu Mĩ" (1823)
+ Thành lập tổ chức liên Mĩ (1889)
+ Gây chiến hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Mĩ la tinh (1898 )
+ Thực hiện chính sách "cái gậy lớn" và "ngoại giao đồng đô la" (vào đầu thế kỷ XX )để đánh chiếm Mĩ la tinh
- Hậu quả : Mĩ la tinh trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ .
Ha i ti
Vê nê xue la
Pa ra goay
ác hen ti na
Cô lôm bi a
Pê ru
Mê hi cô
1804
1811
1811
1816
1819
1821

1821
Câu hỏi : Những thủ đoạn của Mĩ đã dẫn đến hậu quả gì đối với Mĩ la tinh
- Âm mưu của Mĩ : Độc chiếm Mĩ la tinh
a i c â p
ê t i ô p a
B ồ đ à o n h a
A t m e t a r a b i
m ơ n r ô
c u b a
p a n a m a
đ ứ c
m ê h i c ô
a
n
đ
e
p
ê
đ
c
a
A p đ e n c a đ ê
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Gửi ý kiến