Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Administrator)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Ảnh ngẫu nhiên

    Le_ra_quan_TNTN_TH_2014.jpg Le_ra_quan_TNTN_TH_2014.jpg Chien_dich_he_DHSP_Ha_Noi.jpg Chien_dich_he_DHSP_Ha_Noi.jpg Clip_image_Vach_ke_duong.jpg Internet1.jpg PCCC_rung1.jpg Dao_tao_PT_rung.jpg BV__PT_rung.jpg BV__PT_rung.jpg IMG_0025.jpg IMG_00361.jpg IMG_00071.jpg IMG_01332.jpg IMG_0057.jpg IMG_00442.jpg IMG_01621.jpg IMG_0128.jpg IMG_0059.jpg IMG_01361.jpg

    Sắp xếp dữ liệu

    Phiếu đánh giá xếp loại Hiệu trưởng , Phó hiệu trưởng theo TT 14/2011

    Nhấn vào đây để tải về
    Hiển thị toàn màn hình
    Báo tài liệu có sai sót
    Nhắn tin cho tác giả
    (Tài liệu chưa được thẩm định)
    Nguồn:
    Người gửi: Vũ Văn Tiếp (trang riêng)
    Ngày gửi: 09h:56' 09-05-2012
    Dung lượng: 152.0 KB
    Số lượt tải: 2601
    Số lượt thích: 0 người
    PHÒNG GD-ĐT CẨM THUỶ
    TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VÂN
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
    PHIẾU HIỆU TRƯỞNG TỰ ĐÁNH GIÁ
    (Kèm theo Thông tư số 14./2011/TT-BGDĐT
    Ngày 08 tháng 4 .năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

    Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Thuỷ
    Trường Tiểu học Cẩm Vân
    Họ và tên hiệu trưởng (Phó HT): ......................................................... Năm học: 2011-2012

    Tiêu chuẩn
    Tiêu chí
    Điểm tiêu chí
    
    Tiêu chuẩn 1.
    Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
    1. Phẩm chất chính trị
    
    
    
    2. Đạo đức nghề nghiệp
    
    
    
    3. Lối sống, tác phong
    
    
    
    4. Giao tiếp và ứng xử
    
    
    
    5. Học tập, bồi dưỡng
    
    
    Tiêu chuẩn 2.
    Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
    6. Trình độ chuyên môn
    
    
    
    7. Nghiệp vụ sư phạm
    
    
    Tiêu chuẩn 3.
    Năng lực quản lý trường tiểu học
    8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý
    
    
    
    9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường
    
    
    
    10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
    
    
    
    11. Quản lý học sinh
    
    
    
    12. Quản lý hoạt động dạy học và giáo dục
    
    
    
    13. Quản lý tài chính, tài sản nhà trường
    
    
    
    14. Quản lý hành chính và hệ thống thông tin
    
    
    
    15. Tổ chức kiểm tra, kiểm định chất lượng giáo dục
    
    
    
    16. Thực hiện dân chủ trong hoạt động của nhà trường
    
    
    Tiêu chuẩn 4.
    Năng lực tổ chức phối hợp với gia đình HS, cộng đồng và xã hội
    17. Tổ chức phối hợp với gia đình học sinh
    
    
    
    18. Phối hợp giữa nhà trường và địa phương
    
    
    Tổng điểm
    
    
    Xếp loại
    
    
    
    Chú ý : 1. Cách cho điểm:
    - Điểm cho tiêu chí theo thang điểm 10, là số nguyên;
    - Ghi đầy đủ số điểm từng tiêu chí, tổng điểm.
    2. Xếp loại: Xếp 1 trong 4 loại: Xuất sắc; Khá; Trung bình; Kém.

    CÁC MINH CHỨNG:
    Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 1:


    
    
    
    
    
    
    
    
    2. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 2:


    
    
    
    
    
    
    
    
    Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 3:


    
    
    
    
    
    
    
    
    4. Minh chứng cho đánh giá Tiêu chuẩn 4:

    
    
    
    
    
    
    
    
    ĐÁNH GIÁ CHUNG

    2. NHỮNG ĐIỂM MẠNH:


    
    
    
    
    
    
    
    

    3. NHỮNG ĐIỂM YẾU:


    
    
    
    
    
    
    
    

    4. HƯỚNG PHÁT HUY ĐIỂM MẠNH, KHẮC PHỤC ĐIỂM YẾU:


    
    
    
    
    
    
    
    
     Cẩm Vân, ngày . . . . . tháng . . . . năm ... . . .
    (Chữ ký của hiệu trưởng)
    
    PHÒNG GD-ĐT CẨM THUỶ
    TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM VÂN
    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
    
    PHIẾU CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN THAM GIA ĐÁNH GIÁ HIỆU TRƯỞNG
    (Kèm theo Thông tư số 14./2011/TT-BGDĐT
    Ngày 08 tháng 4 .năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)


    Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Thuỷ
    Trường Tiểu học Cẩm Vân
    Họ và tên hiệu trưởng (Phó HT): ......................................................... Năm học: 2011-2012

    Tiêu chuẩn
    Tiêu chí
    Điểm tiêu chí
    
    Tiêu chuẩn 1.
    Phẩm chất chính trị, đạo đức nghề nghiệp
    1. Phẩm chất chính trị
    
    
    
    2. Đạo đức nghề nghiệp
    
    
    
    3. Lối sống, tác phong
    
    
    
    4. Giao tiếp và ứng xử
    
    
    
    5. Học tập, bồi dưỡng
    
    
    Tiêu chuẩn 2.
    Năng lực chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm
    6. Trình độ chuyên môn
    
    
    
    7. Nghiệp vụ sư phạm
    
    
    Tiêu chuẩn 3.
    Năng lực quản lý trường tiểu học
    8. Hiểu biết nghiệp vụ quản lý
    
    
    
    9. Xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển nhà trường
    
    
    
    10. Quản lý tổ chức bộ máy, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường
    
    
    
    11. Quản lý học sinh
    
    
    
    12.
     
    Gửi ý kiến
    print