Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Administrator)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Le_ra_quan_TNTN_TH_2014.jpg Le_ra_quan_TNTN_TH_2014.jpg Chien_dich_he_DHSP_Ha_Noi.jpg Chien_dich_he_DHSP_Ha_Noi.jpg Clip_image_Vach_ke_duong.jpg Internet1.jpg PCCC_rung1.jpg Dao_tao_PT_rung.jpg BV__PT_rung.jpg BV__PT_rung.jpg IMG_0025.jpg IMG_00361.jpg IMG_00071.jpg IMG_01332.jpg IMG_0057.jpg IMG_00442.jpg IMG_01621.jpg IMG_0128.jpg IMG_0059.jpg IMG_01361.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Bài 5 Châu phi và khu vực Mĩ La tinh

  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn
  Ngày gửi: 23h:52' 26-08-2009
  Dung lượng: 6.9 MB
  Số lượt tải: 84
  Số lượt thích: 0 người
  châu phi và khu vực mĩ la tinh
  Hãy chọn câu đúng:
  Từ giữa thế kỷ XVI Phi líp pin là thuộc địa của :
  A Bồ Đào Nha B Tây Ban Nha C Mỹ D Anh
  2 . Để độc chiếm Lào , thực dân Pháp phải đàm phán với :
  A Thực dân Anh B Thực dân Hà Lan
  C Thực dân Bô Đào Nha D Chính phủ Xiêm
  3 . Người tiến hành nhiều cải cách đưa nước Xiêm phát triển theo hương tư bản chủ nghĩa là :
  A Ra ma IV B Ra ma V C Ra ma VI D Ra ma VII
  4 . Nước Lào thực sự trở thành thuộc địa của Pháp vào năm :
  A 1873 B 1884 C 1893 D 1896
  Kiểm tra bài cũ:
  Bài 5 : Châu phi và khu vực mĩ la tinh
  Nội dung bài học
  1 . Châu Phi
  2 . Khu vực Mĩ la tinh
  Nhiệm vụ : Tìm hiểu quá trình xâm lược của thực dân ở châu Phi , Mĩ la tinh và quá trình chống xâm lược của nhân dân châu Phi , Mĩ la tinh diễn ra như thế nào , kết quả ra sao .
  đại tây dương
  Thái bình dương
  ấn
  độ

  dương
  Thái bình dương
  1. Châu phi .

  Nam phi
  Sa ha ra
  Bắc phi
  Kênh Xuy ê
  AI CậP
  ả rập xê út
  địa trung hải
  Biển đỏ
  Kênh Xuy ê Khởi công Tháng4/ 1859
  Khánh thành 1869
  Dài = 161 km
  Rộng = 120 m
  Sâu = 16,2 m
  Lưu thông tàu = 150 000 tấn

  Câu hỏi : Các nước tư bản phương tây đã xâu xé châu Phi như thế nào? Những thực dân nào chiếm diện tích lớn nhất ?
  1. Châu phi .
  a, Quá trình xâm lược của thực dân

  Thuộc địa Anh
  Pháp
  I ta li a
  Đức
  Bỉ
  Bồ Đào Nha
  Tây Ban Nha
  Nước độc lập

  đại tây dương

  ấn

  độ  dương
  Châu âu
  địa trung hải
  Châu á
  32 %
  28 %
  8 %
  7,5 %
  7,5 %
  6,5 %
  1 %
  b, Phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi .
  Ví dụ : ở An giê ri , 90% đất đai thuộc các chủ đồn điền người Pháp .
  + ở Công Gô ( thuộc Bỉ )Năm 1908 dân số là 20 triệu người .
  Năm 1911 còn 8,5 triệu người
  + ở Hô ten nô ,năm 1904 dân số là 20 000 người , trong 7 năm chỉ còn 9700 người
  + ở Công Gô (thuộc Pháp) có những bộ tộc có 40 000 người , sau 2 năm chỉ còn 20 000 người
  + Nhiều bộ tộc khác không còn lấy 1 người .
  + Nhiều tộc người đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.
  b, Phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi .
  An giê ri

  Ai cập

  Xu đăng

  Ê ti ôpi a
  Cuộc đấu tranh của
  áp đen ca đê
  1830 - 1847
  Làm chậm quá trình chinh phục An giê ri của Pháp
  Phong trào Ai cập trẻ do At mét - A ra bi lãnh đạo
  1879 - 1882
  Năm1882 phong trào bị các đế quốc dập tắt
  Mu ha mét lãnh đạo nhân dân đấu tranh
  1882 - 1898
  Năm 1898 TD Anh đàn áp , Phong trào thất bại
  Nhân dân Ê ti ôpi a đấu tranh chống TD I ta li a
  1889 - 1896
  1 - 3 - 1896 , quân I ta li a thất bại , Ê ti ô pi bảo vệ được nền độc lập
  Câu hỏi : em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nhân dân châu phi ?
  An giê ri

  Ai cập

  Xu đăng

  Ê ti ôpi a
  Cuộc đấu tranh của
  áp đen ca đê
  1830 - 1847
  Làm chậm quá trình chinh phục An giê ri của Pháp
  Phong trào Ai cập trẻ do At mét - A ra bi lãnh đạo
  1879 - 1882
  Năm1882 phong trào bị các đế quốc dập tắt
  Mu ha mét lãnh đạo nhân dân đấu tranh
  1882 - 1889
  Năm 1898 TD Anh đàn áp , Phong trào thất bại
  Nhân dân Ê ti ôpi a đấu tranh chống TD I ta li a
  1889 - 1896
  1 - 3 - 1896 , quân I ta li a thất bại , Ê ti ô pi bảo vệ được nền độc lập
  Câu hỏi : Nguyên nhân thất bại ?
  - Nguyên nhân thất bại : Tương quan lực lượng chênh lệch
  Câu hỏi : ý nghĩa của phong trào ?
  - ý nghĩa : Thể hiện tinh thần yêu nước , tạo tiền đề cho giai đoạn sau
  b , Phong trào đấu tranh
  2 . Khu vực Mĩ la tinh
  A, Chống thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
  Câu hỏi : Mĩ la tinh trở thành thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào thời gian nào ?
  đại tây dương
  Thái bình dương
  ấn
  độ

  dương
  Thái bình dương

  la

  tinh
  Hoa kỳ
  - Từ thế kỷ XVI , XVII Mĩ la tinh trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
  Câu hỏi : Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã thực hiện chính sách cai trị như thế nào ?
  -Thực hiện chính sách cai trị tàn bạo .
  VD : Chúng thẳng tay đàn áp người da đỏ . Nhiều người bị bắt làm nô lệ .
  Hơn nửa thế kỷ sau cư dân da đỏ bị giảm hơn 90 %
  + Mê hi cô từ 25 triệu còn 1,5 triệu
  +Pê ru : từ 1495 đến 1503 hơn 3 triệu người bị biến mất
  + phong trào diễn ra quyết liệt , và thắng lợi , hầu hết các quốc gia độc lập lần lượt hình thành vào đầu thế kỷ XIX
  Câu hỏi : Phong trào đấu tranh diễn ra như thế nào ?
  2 . Khu vực Mĩ la tinh
  b, Mĩ la tinh sau khi giành được độc lập .
  Câu hỏi Sau khi giành được độc lập , tình hình Mĩ la tinh như thế nào ?
  Có bước tiến bộ về kinh tế , xã hội
  Tiếp tục đấu tranh chống lại chính sách bành trướng của Mĩ
  Câu hỏi : Âm mưu của Mĩ đối với Mĩ la tinh ? Mĩ đã thực hiện các thủ đoạn gì để đạt được mục đích của mình ?
  - Thủ đoạn của Mĩ :
  + Đưa ra học thuyết "Châu Mĩ của người châu Mĩ" (1823)
  + Thành lập tổ chức liên Mĩ (1889)
  + Gây chiến hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Mĩ la tinh (1898 )
  + Thực hiện chính sách "cái gậy lớn" và "ngoại giao đồng đô la" (vào đầu thế kỷ XX )để đánh chiếm Mĩ la tinh
  - Hậu quả : Mĩ la tinh trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ .
  Ha i ti
  Vê nê xue la
  Pa ra goay
  ác hen ti na
  Cô lôm bi a
  Pê ru
  Mê hi cô
  1804
  1811
  1811
  1816
  1819
  1821

  1821
  Câu hỏi : Những thủ đoạn của Mĩ đã dẫn đến hậu quả gì đối với Mĩ la tinh
  - Âm mưu của Mĩ : Độc chiếm Mĩ la tinh
  a i c â p
  ê t i ô p a
  B ồ đ à o n h a
  A t m e t a r a b i
  m ơ n r ô
  c u b a
  p a n a m a
  đ ứ c
  m ê h i c ô
  a
  n
  đ
  e
  p
  ê
  đ
  c
  a
  A p đ e n c a đ ê
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  Gửi ý kiến
  print