Bài 5 Châu phi và khu vực Mĩ La tinh

Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn
Ngày gửi: 23h:52' 26-08-2009
Dung lượng: 6.9 MB
Số lượt tải: 86
Số lượt thích: 0 người
châu phi và khu vực mĩ la tinh
Hãy chọn câu đúng:
Từ giữa thế kỷ XVI Phi líp pin là thuộc địa của :
A Bồ Đào Nha B Tây Ban Nha C Mỹ D Anh
2 . Để độc chiếm Lào , thực dân Pháp phải đàm phán với :
A Thực dân Anh B Thực dân Hà Lan
C Thực dân Bô Đào Nha D Chính phủ Xiêm
3 . Người tiến hành nhiều cải cách đưa nước Xiêm phát triển theo hương tư bản chủ nghĩa là :
A Ra ma IV B Ra ma V C Ra ma VI D Ra ma VII
4 . Nước Lào thực sự trở thành thuộc địa của Pháp vào năm :
A 1873 B 1884 C 1893 D 1896
Kiểm tra bài cũ:
Bài 5 : Châu phi và khu vực mĩ la tinh
Nội dung bài học
1 . Châu Phi
2 . Khu vực Mĩ la tinh
Nhiệm vụ : Tìm hiểu quá trình xâm lược của thực dân ở châu Phi , Mĩ la tinh và quá trình chống xâm lược của nhân dân châu Phi , Mĩ la tinh diễn ra như thế nào , kết quả ra sao .
đại tây dương
Thái bình dương
ấn
độ

dương
Thái bình dương
1. Châu phi .

Nam phi
Sa ha ra
Bắc phi
Kênh Xuy ê
AI CậP
ả rập xê út
địa trung hải
Biển đỏ
Kênh Xuy ê Khởi công Tháng4/ 1859
Khánh thành 1869
Dài = 161 km
Rộng = 120 m
Sâu = 16,2 m
Lưu thông tàu = 150 000 tấn

Câu hỏi : Các nước tư bản phương tây đã xâu xé châu Phi như thế nào? Những thực dân nào chiếm diện tích lớn nhất ?
1. Châu phi .
a, Quá trình xâm lược của thực dân

Thuộc địa Anh
Pháp
I ta li a
Đức
Bỉ
Bồ Đào Nha
Tây Ban Nha
Nước độc lập

đại tây dương

ấn

độdương
Châu âu
địa trung hải
Châu á
32 %
28 %
8 %
7,5 %
7,5 %
6,5 %
1 %
b, Phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi .
Ví dụ : ở An giê ri , 90% đất đai thuộc các chủ đồn điền người Pháp .
+ ở Công Gô ( thuộc Bỉ )Năm 1908 dân số là 20 triệu người .
Năm 1911 còn 8,5 triệu người
+ ở Hô ten nô ,năm 1904 dân số là 20 000 người , trong 7 năm chỉ còn 9700 người
+ ở Công Gô (thuộc Pháp) có những bộ tộc có 40 000 người , sau 2 năm chỉ còn 20 000 người
+ Nhiều bộ tộc khác không còn lấy 1 người .
+ Nhiều tộc người đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.
b, Phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi .
An giê ri

Ai cập

Xu đăng

Ê ti ôpi a
Cuộc đấu tranh của
áp đen ca đê
1830 - 1847
Làm chậm quá trình chinh phục An giê ri của Pháp
Phong trào Ai cập trẻ do At mét - A ra bi lãnh đạo
1879 - 1882
Năm1882 phong trào bị các đế quốc dập tắt
Mu ha mét lãnh đạo nhân dân đấu tranh
1882 - 1898
Năm 1898 TD Anh đàn áp , Phong trào thất bại
Nhân dân Ê ti ôpi a đấu tranh chống TD I ta li a
1889 - 1896
1 - 3 - 1896 , quân I ta li a thất bại , Ê ti ô pi bảo vệ được nền độc lập
Câu hỏi : em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nhân dân châu phi ?
An giê ri

Ai cập

Xu đăng

Ê ti ôpi a
Cuộc đấu tranh của
áp đen ca đê
1830 - 1847
Làm chậm quá trình chinh phục An giê ri của Pháp
Phong trào Ai cập trẻ do At mét - A ra bi lãnh đạo
1879 - 1882
Năm1882 phong trào bị các đế quốc dập tắt
Mu ha mét lãnh đạo nhân dân đấu tranh
1882 - 1889
Năm 1898 TD Anh đàn áp , Phong trào thất bại
Nhân dân Ê ti ôpi a đấu tranh chống TD I ta li a
1889 - 1896
1 - 3 - 1896 , quân I ta li a thất bại , Ê ti ô pi bảo vệ được nền độc lập
Câu hỏi : Nguyên nhân thất bại ?
- Nguyên nhân thất bại : Tương quan lực lượng chênh lệch
Câu hỏi : ý nghĩa của phong trào ?
- ý nghĩa : Thể hiện tinh thần yêu nước , tạo tiền đề cho giai đoạn sau
b , Phong trào đấu tranh
2 . Khu vực Mĩ la tinh
A, Chống thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
Câu hỏi : Mĩ la tinh trở thành thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào thời gian nào ?
đại tây dương
Thái bình dương
ấn
độ

dương
Thái bình dương

la

tinh
Hoa kỳ
- Từ thế kỷ XVI , XVII Mĩ la tinh trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
Câu hỏi : Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã thực hiện chính sách cai trị như thế nào ?
-Thực hiện chính sách cai trị tàn bạo .
VD : Chúng thẳng tay đàn áp người da đỏ . Nhiều người bị bắt làm nô lệ .
Hơn nửa thế kỷ sau cư dân da đỏ bị giảm hơn 90 %
+ Mê hi cô từ 25 triệu còn 1,5 triệu
+Pê ru : từ 1495 đến 1503 hơn 3 triệu người bị biến mất
+ phong trào diễn ra quyết liệt , và thắng lợi , hầu hết các quốc gia độc lập lần lượt hình thành vào đầu thế kỷ XIX
Câu hỏi : Phong trào đấu tranh diễn ra như thế nào ?
2 . Khu vực Mĩ la tinh
b, Mĩ la tinh sau khi giành được độc lập .
Câu hỏi Sau khi giành được độc lập , tình hình Mĩ la tinh như thế nào ?
Có bước tiến bộ về kinh tế , xã hội
Tiếp tục đấu tranh chống lại chính sách bành trướng của Mĩ
Câu hỏi : Âm mưu của Mĩ đối với Mĩ la tinh ? Mĩ đã thực hiện các thủ đoạn gì để đạt được mục đích của mình ?
- Thủ đoạn của Mĩ :
+ Đưa ra học thuyết "Châu Mĩ của người châu Mĩ" (1823)
+ Thành lập tổ chức liên Mĩ (1889)
+ Gây chiến hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Mĩ la tinh (1898 )
+ Thực hiện chính sách "cái gậy lớn" và "ngoại giao đồng đô la" (vào đầu thế kỷ XX )để đánh chiếm Mĩ la tinh
- Hậu quả : Mĩ la tinh trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ .
Ha i ti
Vê nê xue la
Pa ra goay
ác hen ti na
Cô lôm bi a
Pê ru
Mê hi cô
1804
1811
1811
1816
1819
1821

1821
Câu hỏi : Những thủ đoạn của Mĩ đã dẫn đến hậu quả gì đối với Mĩ la tinh
- Âm mưu của Mĩ : Độc chiếm Mĩ la tinh
a i c â p
ê t i ô p a
B ồ đ à o n h a
A t m e t a r a b i
m ơ n r ô
c u b a
p a n a m a
đ ứ c
m ê h i c ô
a
n
đ
e
p
ê
đ
c
a
A p đ e n c a đ ê
1
2
3
4
5
6
7
8
9
 
Gửi ý kiến