Tài nguyên dạy học

Hỗ trợ trực tuyến

 • (Administrator)

Điều tra ý kiến

Bạn thấy trang này như thế nào?
Đẹp
Bình thường
Đơn điệu
Ý kiến khác

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Ảnh ngẫu nhiên

  Le_ra_quan_TNTN_TH_2014.jpg Le_ra_quan_TNTN_TH_2014.jpg Chien_dich_he_DHSP_Ha_Noi.jpg Chien_dich_he_DHSP_Ha_Noi.jpg Clip_image_Vach_ke_duong.jpg Internet1.jpg PCCC_rung1.jpg Dao_tao_PT_rung.jpg BV__PT_rung.jpg BV__PT_rung.jpg IMG_0025.jpg IMG_00361.jpg IMG_00071.jpg IMG_01332.jpg IMG_0057.jpg IMG_00442.jpg IMG_01621.jpg IMG_0128.jpg IMG_0059.jpg IMG_01361.jpg

  Sắp xếp dữ liệu

  Bài 5 Châu phi và khu vực Mĩ La tinh

  Nhấn vào đây để tải về
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Quốc Tuấn
  Ngày gửi: 23h:52' 26-08-2009
  Dung lượng: 6.9 MB
  Số lượt tải: 86
  Số lượt thích: 0 người
  châu phi và khu vực mĩ la tinh
  Hãy chọn câu đúng:
  Từ giữa thế kỷ XVI Phi líp pin là thuộc địa của :
  A Bồ Đào Nha B Tây Ban Nha C Mỹ D Anh
  2 . Để độc chiếm Lào , thực dân Pháp phải đàm phán với :
  A Thực dân Anh B Thực dân Hà Lan
  C Thực dân Bô Đào Nha D Chính phủ Xiêm
  3 . Người tiến hành nhiều cải cách đưa nước Xiêm phát triển theo hương tư bản chủ nghĩa là :
  A Ra ma IV B Ra ma V C Ra ma VI D Ra ma VII
  4 . Nước Lào thực sự trở thành thuộc địa của Pháp vào năm :
  A 1873 B 1884 C 1893 D 1896
  Kiểm tra bài cũ:
  Bài 5 : Châu phi và khu vực mĩ la tinh
  Nội dung bài học
  1 . Châu Phi
  2 . Khu vực Mĩ la tinh
  Nhiệm vụ : Tìm hiểu quá trình xâm lược của thực dân ở châu Phi , Mĩ la tinh và quá trình chống xâm lược của nhân dân châu Phi , Mĩ la tinh diễn ra như thế nào , kết quả ra sao .
  đại tây dương
  Thái bình dương
  ấn
  độ

  dương
  Thái bình dương
  1. Châu phi .

  Nam phi
  Sa ha ra
  Bắc phi
  Kênh Xuy ê
  AI CậP
  ả rập xê út
  địa trung hải
  Biển đỏ
  Kênh Xuy ê Khởi công Tháng4/ 1859
  Khánh thành 1869
  Dài = 161 km
  Rộng = 120 m
  Sâu = 16,2 m
  Lưu thông tàu = 150 000 tấn

  Câu hỏi : Các nước tư bản phương tây đã xâu xé châu Phi như thế nào? Những thực dân nào chiếm diện tích lớn nhất ?
  1. Châu phi .
  a, Quá trình xâm lược của thực dân

  Thuộc địa Anh
  Pháp
  I ta li a
  Đức
  Bỉ
  Bồ Đào Nha
  Tây Ban Nha
  Nước độc lập

  đại tây dương

  ấn

  độ  dương
  Châu âu
  địa trung hải
  Châu á
  32 %
  28 %
  8 %
  7,5 %
  7,5 %
  6,5 %
  1 %
  b, Phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi .
  Ví dụ : ở An giê ri , 90% đất đai thuộc các chủ đồn điền người Pháp .
  + ở Công Gô ( thuộc Bỉ )Năm 1908 dân số là 20 triệu người .
  Năm 1911 còn 8,5 triệu người
  + ở Hô ten nô ,năm 1904 dân số là 20 000 người , trong 7 năm chỉ còn 9700 người
  + ở Công Gô (thuộc Pháp) có những bộ tộc có 40 000 người , sau 2 năm chỉ còn 20 000 người
  + Nhiều bộ tộc khác không còn lấy 1 người .
  + Nhiều tộc người đứng trước nguy cơ bị tuyệt chủng.
  b, Phong trào đấu tranh của nhân dân châu Phi .
  An giê ri

  Ai cập

  Xu đăng

  Ê ti ôpi a
  Cuộc đấu tranh của
  áp đen ca đê
  1830 - 1847
  Làm chậm quá trình chinh phục An giê ri của Pháp
  Phong trào Ai cập trẻ do At mét - A ra bi lãnh đạo
  1879 - 1882
  Năm1882 phong trào bị các đế quốc dập tắt
  Mu ha mét lãnh đạo nhân dân đấu tranh
  1882 - 1898
  Năm 1898 TD Anh đàn áp , Phong trào thất bại
  Nhân dân Ê ti ôpi a đấu tranh chống TD I ta li a
  1889 - 1896
  1 - 3 - 1896 , quân I ta li a thất bại , Ê ti ô pi bảo vệ được nền độc lập
  Câu hỏi : em có nhận xét gì về phong trào đấu tranh của nhân dân châu phi ?
  An giê ri

  Ai cập

  Xu đăng

  Ê ti ôpi a
  Cuộc đấu tranh của
  áp đen ca đê
  1830 - 1847
  Làm chậm quá trình chinh phục An giê ri của Pháp
  Phong trào Ai cập trẻ do At mét - A ra bi lãnh đạo
  1879 - 1882
  Năm1882 phong trào bị các đế quốc dập tắt
  Mu ha mét lãnh đạo nhân dân đấu tranh
  1882 - 1889
  Năm 1898 TD Anh đàn áp , Phong trào thất bại
  Nhân dân Ê ti ôpi a đấu tranh chống TD I ta li a
  1889 - 1896
  1 - 3 - 1896 , quân I ta li a thất bại , Ê ti ô pi bảo vệ được nền độc lập
  Câu hỏi : Nguyên nhân thất bại ?
  - Nguyên nhân thất bại : Tương quan lực lượng chênh lệch
  Câu hỏi : ý nghĩa của phong trào ?
  - ý nghĩa : Thể hiện tinh thần yêu nước , tạo tiền đề cho giai đoạn sau
  b , Phong trào đấu tranh
  2 . Khu vực Mĩ la tinh
  A, Chống thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
  Câu hỏi : Mĩ la tinh trở thành thuộc địa của thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha vào thời gian nào ?
  đại tây dương
  Thái bình dương
  ấn
  độ

  dương
  Thái bình dương

  la

  tinh
  Hoa kỳ
  - Từ thế kỷ XVI , XVII Mĩ la tinh trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha
  Câu hỏi : Thực dân Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha đã thực hiện chính sách cai trị như thế nào ?
  -Thực hiện chính sách cai trị tàn bạo .
  VD : Chúng thẳng tay đàn áp người da đỏ . Nhiều người bị bắt làm nô lệ .
  Hơn nửa thế kỷ sau cư dân da đỏ bị giảm hơn 90 %
  + Mê hi cô từ 25 triệu còn 1,5 triệu
  +Pê ru : từ 1495 đến 1503 hơn 3 triệu người bị biến mất
  + phong trào diễn ra quyết liệt , và thắng lợi , hầu hết các quốc gia độc lập lần lượt hình thành vào đầu thế kỷ XIX
  Câu hỏi : Phong trào đấu tranh diễn ra như thế nào ?
  2 . Khu vực Mĩ la tinh
  b, Mĩ la tinh sau khi giành được độc lập .
  Câu hỏi Sau khi giành được độc lập , tình hình Mĩ la tinh như thế nào ?
  Có bước tiến bộ về kinh tế , xã hội
  Tiếp tục đấu tranh chống lại chính sách bành trướng của Mĩ
  Câu hỏi : Âm mưu của Mĩ đối với Mĩ la tinh ? Mĩ đã thực hiện các thủ đoạn gì để đạt được mục đích của mình ?
  - Thủ đoạn của Mĩ :
  + Đưa ra học thuyết "Châu Mĩ của người châu Mĩ" (1823)
  + Thành lập tổ chức liên Mĩ (1889)
  + Gây chiến hất cẳng Tây Ban Nha khỏi Mĩ la tinh (1898 )
  + Thực hiện chính sách "cái gậy lớn" và "ngoại giao đồng đô la" (vào đầu thế kỷ XX )để đánh chiếm Mĩ la tinh
  - Hậu quả : Mĩ la tinh trở thành thuộc địa kiểu mới của Mĩ .
  Ha i ti
  Vê nê xue la
  Pa ra goay
  ác hen ti na
  Cô lôm bi a
  Pê ru
  Mê hi cô
  1804
  1811
  1811
  1816
  1819
  1821

  1821
  Câu hỏi : Những thủ đoạn của Mĩ đã dẫn đến hậu quả gì đối với Mĩ la tinh
  - Âm mưu của Mĩ : Độc chiếm Mĩ la tinh
  a i c â p
  ê t i ô p a
  B ồ đ à o n h a
  A t m e t a r a b i
  m ơ n r ô
  c u b a
  p a n a m a
  đ ứ c
  m ê h i c ô
  a
  n
  đ
  e
  p
  ê
  đ
  c
  a
  A p đ e n c a đ ê
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
   
  Gửi ý kiến